Nieuws | Agrarische sector

Vrij spel cybercrimineel op digitale boerenerf

De boer heeft een hek om het erf tegen de dieseldief, maar op de digiboef is hij een stuk minder alert. Terwijl die de hele bedrijfsvoering kan platleggen. Een campagne moet Friese agrariërs cyberproof maken.

Boeren moeten zich beter weren tegen onzichtbare dieven. Daarom is de gemeente Leeuwarden een proef gestart om Friese agrariërs alert te maken
op de cybercrimineel. Want op sommige erven mag dan een hek staan om de dieseldief op afstand te houden, de cybercrimineel heeft bij veel
boeren nog vrij spel.

Bron: Leeuwarder Courant

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken