Werken aan digitale weerbaarheid MKB

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Je staat er – gelukkig maar – niet vaak bij stil hoeveel je digitaal via smartphone, tablet of computer regelt. Allemaal data, vaak persoonsgegevens, die digitaal worden opgeslagen. Maar hoe veilig is dat? Datalekken, gehackte websites of databases, phishing en DDOS-aanvallen zijn vrijwel dagelijks in het nieuws. Cybercriminelen worden steeds slimmer in het kraken van beveiligingscodes en kunnen ongewenst bij vertrouwelijke gegevens komen. Hoe kunnen we als overheid onze MKB-bedrijven helpen hier tegen beschermen? Hoe kunnen we onze digitale weerbaarheid vergroten? Hoe blijven we bouwen aan vertrouwen in deze tijd van digitalisering?

 

Midden- en kleinbedrijf kwetsbaar

Het bedrijfsleven investeert fors in cybersecurity. IT-systemen en netwerken worden beter beveiligd en personeel wordt beter opgeleid om het risico op datalekken en cybercriminaliteit te beperken. Maar dat betreft vooral grotere bedrijven die over voldoende middelen en mensen beschikken. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en startende ondernemers hebben vaak deze middelen niet. Toch, of mogelijk daardoor, raakt dit risico ook en vooral hen. Het lijkt ver-van -je-bed totdat het je raakt. En die kans is reëel als je geen maatregelen neemt. De gevolgen van cybercriminaliteit kunnen groot zijn. In financieel opzicht, maar ook wanneer het gaat om minder tastbare, maar meer wezenlijke zaken als vertrouwen en een gevoel van veiligheid.

 

Veilig en duurzaam ondernemen

Met het onderwerp Digitale Weerbaarheid MKB willen wij samen met onze partners de digitale weerbaarheid van MKB-bedrijven en startups vergroten. Enerzijds omdat dit bijdraagt aan een veilig en duurzaam ondernemersklimaat voor MKB-bedrijven, anderzijds omdat deze relatief nieuwe expertise kansen biedt voor de ontwikkeling en positionering van Leeuwarden als kenniseconomie.

 

Kenniscentrum voor cybersafety

Digitale Weerbaarheid creëert de randvoorwaarden om gericht te werken aan bewustwording over dit maatschappelijke en economische vraagstuk en tot concrete oplossingen te komen. Het brengt bedrijven, (onderwijs)instellingen en overheden bij elkaar om samen te werken aan voorlichting, nieuwe kennis en praktische, innovatieve oplossingen voor het midden- en kleinbedrijf.  De MKB Cyber Campus wil zich op de kaart zetten als kenniscentrum op het gebied van cybersafety. Onderdeel daarvan is het opzetten en uitbouwen van een doorlopende leerlijn waarin digitale weerbaarheid centraal staat. Van basisschool tot leerstoel werken we aan bewustwording, nieuwe kennis en innovaties op het gebied van cybersafety.

 

Standaard normering Cybersafety

Het draait om vertrouwen. Maar hoe weet je als consument, leverancier of afnemer dat een bedrijf waar je zaken mee doet, digitaal weerbaar en dus betrouwbaar is? Hoe weet je of je een onderneming aan de juiste voorwaarden voldoet om de veiligheid van jouw gegevens te garanderen? Vragen die niet makkelijk gesteld en beantwoord worden. Maar die wel belangrijk zijn voor het vertrouwen. Daarom is er een standaard normering voor MKB-bedrijven nodig. Hierdoor kunnen ze laten zien dat zij hun digitale zaken goed en veilig hebben geregeld. Met een nationaal cybersafety certificaat laat je als ondernemer zien dat je digitaal weerbaar bent, dat je je bewust bent van de risico’s en dat je adequate maatregelen hebt getroffen om de risico’s te beperken.

 

Digitaal Weerbaar word je samen

Als MKB-ondernemer wil je gebruik maken van de initiatieven die worden aangeboden. Als onderwijsinstelling kruist het je pad. Als grote werkgever kloppen we bij je aan om expertise op te halen. We dagen je uit samen het verschil te maken. Door samen kennis te delen, nieuwe kennis te ontwikkelen en vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. Zo creëren we een veilig en duurzaam ondernemersklimaat waarin we bouwen aan vertrouwen

 

Stichting Cyber Safety Noord Nederland

De MKB Cyber Campus is het uitvoeringsorgaan van de Stichting Cyber Safety Noord Nederland.

 

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken