Projecten | Agrarische sector

Agrarische sector

Digitalisering van bedrijfsprocessen in de agrarische sector vindt in een hoog tempo plaats. Internet of Things, smart farming en steeds meer ontsluiting van bedrijfsprocessen via het internet zorgen voor ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd levert dit ook nieuwe risico’s op die impact hebben op de digitale weerbaarheid van de ondernemer. Het bewustzijn van de agrarische sector op het gebied van de cyberdreigingen is erg laag, terwijl de dreigingen alleen maar toenemen. Niet alleen door cybercriminaliteit als gedigitaliseerde criminaliteit, maar ook dierenactivisten spelen hierin een rol. Om dit probleem effectief aan te pakken vereist een specifieke branche aanpak. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgericht bestaande uit LTO Noord, ROC Friese Poort, ROC Friesland College en de MKB Cybercampus. Naast LTO Noord is  er verbinding gelegd met Triple Dairy, Dairy Campus en AgroConnect.   Via een verschillende modules wil het samenwerkingsverband bereiken dat de cyberweerbaarheid van de huidige generatie agrariërs aantoonbaar wordt verhoogd, maar ook zorgen dat toekomstige generatie agrariërs al eerder kennis krijgen van de risico’s van digitalisering. Tevens willen we dat cyber protectie onderdeel gaat uitmaken van de digitale revolutie (smart farming) van de agrarische sector.

 

Modules

  • Creëren en verhogen bewustwording;
  • Cyber in de Agrarische sector;
  • De leveranciers van sector;
  • IOT Lab agrarische sector;
  • Train de trainer voor adviseurs LTO

Een belangrijk element vormt de borging van de resultaten. Vandaar dat steeds wordt ingestoken om te zorgen dat de modules terecht komen bij de organisaties die deelnemen en daar in de operatie geborgd worden. LTO Noord is hierin een belangrijke partner, alsmede de onderwijsinstellingen waar de resultaten in het opleidingsprogramma geborgd kunnen worden.

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken