Certificering Digitale Weerbaarheid

Certificering MKB

De MKB Cyber Campus is er om het bedrijfsleven en in het bijzonder het MKB digitaal weerbaar te maken voor cybercriminaliteit. Als leerwerkbedrijf kunnen onze studenten in opleiding onder deskundige begeleiding de Cybersecurity van bedrijven vergroten. De MKB Cyber Campus werkt hierbij samen met ICT-bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. De MKB Cyber Campus heeft de visie dat MKB bedrijven een cruciale maatschappelijke rol vervullen en dat het, vanuit dit maatschappelijk perspectief, van groot belang is dat ondernemers digitaal weerbaar zijn. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Om dit te realiseren wil de MKB Cyber Campus een certificering ontwikkelen voor MKB-bedrijven die daarmee aan een vastgestelde norm van digitale weerbaarheid voldoen.

 

Bouwen aan vertrouwen

Economisch handelen draait om vertrouwen. Vertrouwen dat je geleverd krijgt, waar je voor betaalt. Vertrouwen dat de persoonsgegevens die je afstaat, veilig zijn. Cybercriminaliteit zet het consumentenvertrouwen onder druk. Want hoe weet je als consument, leverancier of afnemer dat een bedrijf waar je zaken mee doet, digitaal weerbaar en dus betrouwbaar is? Hoe weet je of je een onderneming aan de juiste voorwaarden voldoet om de veiligheid van jouw gegevens te garanderen? Vragen die niet makkelijk gesteld en beantwoord worden. Maar die wel belangrijk zijn voor het vertrouwen. Om aan dat vertrouwen te bouwen, maakt de MKB Cyber Campus zich hard voor een certificering voor Cyber Security voor MKB bedrijven.  De MKB Cyber Campus committeert zich dus vanuit haar visie aan de ontwikkeling van een certificering voor digitale weerbaarheid bij MKB bedrijven. Daarnaast signaleren we een aantal andere economische en maatschappelijke ontwikkelingen, die de noodzaak voor een dergelijke certificering onderstrepen.

 

Digitale risico’s onverminderd groot

Uit het CyberSecurityBeeld Nederland 2020 (CSBN 2020) blijkt dat de digitale risico’s onverminderd groot zijn. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Grapperhaus dat “het CSBN 2020 opnieuw laat zien dat de onderlinge afhankelijkheid door digitalisering steeds meer toeneemt. Hierdoor vervaagt het traditionele onderscheid tussen vitaal en niet-vitaal steeds verder. De uitval van netwerk- of informatiesystemen bij een toeleverancier of onderaannemer kan door de onderlinge afhankelijkheid enorme gevolgen hebben voor de continuïteit van een vitaal proces.”

 

Digitale weerbaarheid is het belangrijkste instrument

Het CSBN 2020 maakt ook duidelijk dat digitale weerbaarheid het belangrijkste instrument is in de strijd tegen cybercriminaliteit en dat samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijs van groot belang is.

 

MKB is een risicogroep

Uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van de Rijksoverheid blijkt dat MKB-bedrijven een belangrijke risicogroep vormen als het gaat om cybercriminaliteit: “Er zijn echter nog steeds doelgroepen in de niet-vitale sector (zoals het MKB), die bepaalde gewenste informatie niet mogen ontvangen of niet weten te vinden, en dat vormt een risico voor de cyberveiligheid van deze partijen.” Hier wordt het MKB expliciet genoemd als doelgroep in de niet-vitale sector. Zoals eerder aangehaald, is door de digitalisering de onderlinge afhankelijkheid steeds meer toegenomen en is het onderscheid tussen vitaal en niet-vitaal steeds vager geworden. Dat betekent dat er, naast een economische noodzaak vanuit consumentenvertrouwen, ook een noodzaak is vanuit het risico op maatschappelijke ontwrichting, om aan digitale weerbaarheid van MKB-bedrijven te werken. Uit het genoemde onderzoek blijkt dat MKB-bedrijven en zzp-ers over te weinig informatie beschikken over cybersecurity en de weg naar die informatie maar moeilijk kunnen vinden. Daarnaast is er op dit moment onvoldoende prikkel voor ondernemers om digitaal weerbaar te worden. Anders dan grote ondernemingen, beschikken MKB bedrijven niet over de kennis die nodig is om cybersecurity goed te implementeren. Deze kennis inhuren is duur en staat, zeker in de economisch onzekere tijden waarin we nu leven, niet boven aan op de prioriteitenlijst.

 

Het voorstel: een certificering voor digitale weerbaarheid

Deze overwegingen leiden tot ons initiatief om een certificering in het leven te roepen voor digitaal weerbare MKB-bedrijven. Een standaard normering voor MKB-bedrijven waarmee ze kunnen laten zien dat ze hun digitale zaken goed en veilig hebben geregeld. Met een certificering voor Cyber Security laat je als ondernemer zien dat je digitaal weerbaar bent, dat je je bewust bent van de risico’s en dat je adequate maatregelen hebt getroffen om de risico’s te beperken. Dit helpt consumenten en bedrijven om keuzes te maken en met meer vertrouwen transacties aan te gaan. De certificering garandeert een optimaal veilige digitale omgeving waarin systemen en informatie adequaat zijn beschermd. Certificering stimuleert MKB bedrijven om werk te maken van digitale weerbaarheid. Klanten en consumenten kiezen liever voor een leverancier die met een keurmerk laat zien dat de digitale weerbaarheid in orde is.

 

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken