Bezoek de website van Hacklab

Klik hier voor meer informatie

Wat is Hacklab

Het Hacklab is een veilige plek waar jonge, getalenteerde internetgebruikers terecht kunnen. Zij kunnen zich bij het Hacklab op eigen niveau en tempo ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij de kans een specialist te worden op het gebied van cybersafety. Het is één van de succesvolle initiatieven van de MKB Cyber Campus.  Het Hacklab is een talenthub waarbinnen jongeren tussen de 15 en 25 jaar werkervaring opdoen. Hierdoor ontwikkelen zij de benodigde vaardigheden. Het Hacklab richt zich specifiek op jonge talenten die buiten de boot dreigen te vallen. Vaak door een gebrek aan opleiding, diploma’s of andere arbeidsbeperkingen. Het Hacklab biedt deze jongeren de kans om praktische ervaring op te doen en een specialist te worden op het gebied van cybersafety en cybersecurity. We zijn actief in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Meer informatie over het Hacklab is te vinden op hacklab.frl

Bekijk en lees ons verhaal op Omrop Fryslân:  Hacklab Fryslân in Leeuwarden brengt jongeren op het goede pad

 

Mentoren

De mentoren binnen het Hacklab maken, indien gewenst, matches tussen de leerlingen en mogelijke werkgevers. Hiertoe biedt het Hacklab samen met haar partners meeloopstages aan. Zo kan de leerling praktijkervaring op doen en leren wat “werken” is. Als er sprake is van een wederzijdse klik en fijne samenwerking kan dit leiden tot een volwaardige stageplek, traineeship of zelfs een baan. Jongeren die vanuit het Hacklab een eigen onderneming willen starten, worden hierin ook door mentoren ondersteund. Door het vergroten van kennis, vaardigheden, ethisch besef en het verbinden van jong talent dat nu buiten de boot dreigt te vallen met potentiële werkgevers, vervult het Hacklab een nieuwe, maatschappelijke rol op het gebied van onderwijs, veiligheid en werkgelegenheid.

Waarom een Hacklab?

Overheid, bedrijfsleven en media lijken het al jaren met elkaar eens te zijn: cybersecurity-risico’s vormen één van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse maatschappij. Toch is het adresseren van deze risico’s lastig. Dreigingen ontwikkelen zich snel , met als gevolg dat data-inbreuk, privacy-schendingen en reputatieschade kunnen leiden tot operationele schade, financiële schade, bedrijfsonderbreking en bedreiging van de bedrijfscontnuïteit op lange termijn.
Cybercrime is een miljardenindustrie die zich zowel op individuen als op bedrijven en overheden richt. In de komende jaren zullen organisaties en ondernemingen daarom flink moeten investeren om zichzelf tegen dit type dreiging te beschermen. Maar waar te beginnen? Wereldwijd worstelen bedrijven en overheden met het aantrekken van jonge, talentvolle medewerkers die de cybersecurity risico’s kennen en hiermee om kunnen gaan. Het tekort aan deze medewerkers wordt  veroorzaakt door een gebrek aan bekwame werkzoekenden en omdat (potentiële) werkgevers zoeken op de verkeerde plekken.

In de huidige aanpak van dit probleem vallen de volgende zaken op:

  • Het vergroten van cybersecuritytalent is een atypische tak van sport. Het domein kenmerkt zich door een sterke autodidactische en rebelse (hackers) community. Deze community wordt veelal niet bereikt of wil zich niet laten bereiken;
  • Huidige onderwijsinitiatieven focussen te veel op ‘profielen’ en hebben te weinig aandacht voor de praktijk, voor cybersecurity als ambacht;
  • Bestaande initiatieven (gekeken naar de afgelopen 10 jaar) zijn vaak gericht op specifieke opleidingsniveaus (HBO/WO). Hiermee wordt een groot gedeelte van potentiële talenten, zoals laaggeschoolden of (V)MBO’ers, niet bereikt en benut.
  • Het tekort aan specialisten lijkt hierdoor groter dan nodig, want de jonge talenten zijn er wel! De grootste uitdaging is echter om deze jongeren te vinden en aan je te binden. Hiervoor is een vernieuwende aanpak nodig die ruimte biedt voor organisaties om talenten te vinden én alle talenten de kans biedt zich te kunnen ontplooien en te ontwikkelen: deze aanpak heeft de Cyberwerkplaats Rotterdam ontwikkeld en Hacklab Noord Nederland wil zich hierbij aansluiten.


Uitgangspunten Hacklab

  • Het Hacklab is een privaat, non-profit en collegegeld-vrij initiatief.
  • De werkplaats heeft geen docenten in dienst, geeft in beginsel geen geaccrediteerde diploma’s uit en heeft de uitdrukkelijke wens om op termijn 24/7 toegankelijk te zijn.
  • Het Hacklab heeft het doel om jonge talenten die buiten bestaande schoolsystemen (dreigen te) vallen, aan te trekken. Denk hierbij aan schoolverlaters, gamers,  jongeren binnen het autisme spectrum en jongeren die aangemeld zijn bij bureau Halt.
  • Binnen het Hacklab-programma kunnen de deelnemers stages lopen en werkervaring opdoen bij aangesloten bedrijven.
  • De partners van Hacklab Noord Nederland zijn zowel publiek (gemeente, politie, openbaar ministerie) als privaat (bedrijfsleven en particulieren).

 

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken