Nieuws | MKB Cyber Campus

IT Kids Scan helpt onderwijsinstellingen cyberweerbaarheid leerlingen te vergroten

Beste bestuurders en leraren in het onderwijs

Een DDoS-aanval uitgevoerd door eigen leerlingen. Het is de realiteit van vandaag. De schade is altijd groot. Niet alleen voor de onderwijsinstelling zelf. Ook voor docenten, ouders en klasgenoten zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Laat staan de impact die dit met zich meebrengt voor de daders in hun verdere carrière.

Drijfveren

De eerste actie van de onderwijsinstelling is uiteraard zorgen dat alle reguliere activiteiten weer zonder problemen kunnen plaatsvinden. En naar docenten, leerlingen, ouders en media transparant zijn over wat er is gebeurd en welke maatregelen zijn genomen. Voor de jeugdige daders zou de onderwijsinstelling een veilige haven moeten zijn. Dreigementen om hen van school te sturen, bieden geen structurele oplossing. Die zit in de drijfveren. Wat is de reden waarom leerlingen deze ideeën daadwerkelijk uitvoeren? Uit verveling? Zoeken ze spanning of uitdaging? Of doen ze het gewoon omdat het kan? In hoeverre heeft de onderwijsinstelling zicht op de drijfveren van haar leerlingen? In het bijzonder in het kader van de nieuwe digitale risico’s. Een school is bedoeld om leerlingen te ontwikkelen, het beste uit zich zelf te halen en innovatie te stimuleren. Een leerling die in de digitale wereld uit de bocht vliegt, heeft mogelijk al veel eerder signalen afgegeven. Kennelijk zijn deze signalen door de onderwijsinstelling niet gezien of niet als zodanig beoordeeld.

Ondergeschoven kindje

Cyberweerbaarheid krijgt tot nu toe onvoldoende aandacht binnen het onderwijs. Enerzijds roept het de vraag op in welke mate onderwijsinstellingen op de hoogte zijn van de digitale ontwikkelingen en de invloed daarvan op leerlingen. De generatiekloof tussen bestuurders van een onderwijsinstelling en haar leerlingen kan enorm zijn. Anderzijds lijkt het erop dat de onderwijsinstelling haar IT-landschap onvoldoende heeft voorbereid op een DDoS aanval.

Cyberweerbaarheid is van ons allemaal

Cyberweerbaarheid is niet alleen iets van een ondernemer, maar ook van onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen. Iedereen loopt het risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Vergroot daarom vandaag nog de digitale weerbaarheid.

IT Kids Scan

De MKB Cyber Campus heeft speciaal voor onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen de KIDS It Scan ontwikkeld. De uitkomsten van deze scan worden direct gedeeld met de leerling. Deze kan zijn/haar scores vergelijken met andere leerlingen die de scan hebben ingevuld. Voor onderwijsinstellingen is er een speciale rapportage beschikbaar die inzicht geeft in de digitale weerbaarheid bij jongeren. Uiteraard worden er conform AVG-wetgeving geen persoonsgegevens vastgelegd.

Doe mee!

Wij vragen daarom onderwijsinstellingen, docenten aan hun leerlingen te vragen om de IT Kids Scan in te vullen. En zo meer inzicht te krijgen op de digitale weerbaarheid bij jongeren. U kunt als organisatie zelf ook de IT Scan van de MKB Cyber Campus invullen om inzicht te krijgen in de digitale weerbaarheid van uw eigen IT-omgeving.

Voor leerlingen:                        

Klik hier om de IT Kids Scan in te vullen

Voor onderwijsinstellingen:

Klik hier om de MKB IT Scan als onderwijsinstelling in te vullen

Casus 25 maart 2021

Leerlingen Comenius leggen eigen school plat met DDoS-aanval

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken