Nieuws | MKB

Congres Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Gemeenten of regio’s die zijn aangesloten bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime hebben als doel gesteld om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Op dit moment lopen er 17 landelijke projecten. Hoe deze gemeenten of regio’s dat doen en of dat is gelukt, vertellen zij tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ op 22 juni in Utrecht  in verschillende cybertalks.

De MKB Cyber Campus brengt verslag uit en deelt haar resultaten over 2 van de 17 landelijke projecten.
De MKB Cyber Campus mag  over 2 van de 17 landelijke projecten haar verslag uitbrengen en de resultaten delen.

Deze projecten zijn gerealiseerd in nauwe samenwerking met:

Handelingsperspectief
“De door ons ontwikkelde visie om ondernemers in het MKB aan te zetten tot handelen werkt. Het gaat daarbij niet alleen om ondernemers bewust te maken van de digitale veiligheidsrisico’s maar concrete stappen te laten zetten om hun onderneming digitaal weerbaar te maken.
Het is een eer om deze kennis,  resultaten en handelingsperspectief te mogen delen met andere gemeenten en regio’s  zodat heel Nederland digitaal weerbaar wordt”, aldus Erik Miedema.

Veilig en leefbaar nederland
Het congres wordt georganiseerd door Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).  Het CCV werkt aan een veilig en leefbaar Nederland.  De voorzitter van de stuugroep City Deal Lokale Weerbaarheid is Burgemeester Buma van Leeuwarden.

 

 

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken