Nieuws | MKB Cyber Campus

Zelf-evaluatie NIS2 beschikbaar

Op 18 oktober is de zelf-evaluatie NIS2 gelanceerd, die in nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is ontwikkeld. Wie de zelf-evaluatie invult, weet of zijn organisatie onder de NIS2-richtlijn valt. Ook wordt duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn wordt gezien als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie.

Bekijk de NIS2 zelf-evaluatie tool om te bepalen of je organisatie onder de NIS2-richtlijn valt.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De NIS2 is een Europese richtlijn die op dit moment, onder coördinatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de vakdepartementen, wordt vertaald naar nationale wetgeving. Op de pagina Wat gaat de NIS2-richtlijn betekenen voor jouw organisatie kun je meer informatie vanuit het Digital Trust Center vinden over de aanleiding en inhoud van deze richtlijn.

Waarom is de zelf-evaluatie tool ontwikkeld?

De NIS2-richtlijn moet eind 2024 zijn vertaald naar nationale wetgeving, die dan gaat gelden voor alle organisaties die volgens de richtlijn gezien worden als ‘essentieel’ of ‘belangrijk.’ Dat betekent dat deze organisaties nog een jaar de tijd hebben om zich voor te bereiden op de verplichtingen van de aankomende wetgeving. Vandaar dat de RDI de zelf-evaluatie tool heeft ontwikkeld, zodat organisaties nu al kunnen inschatten of zij straks aan de nieuwe regels moeten voldoen.

Concept wetteksten binnenkort in internetconsultatie

Binnenkort start de internetconsultatie, die organisaties de mogelijkheid geeft te reageren op de concept wetteksten die uit de NIS2-richtlijn voortkomen. Hierdoor krijgen organisaties ook meer inzicht in wat er van hen verwacht wordt, als ze eind 2024 aan de wet moeten voldoen. Op het moment dat deze internetconsultatie wordt aangekondigd, zal de Rijksoverheid ook informatie en voorlichting bieden om aan de slag te gaan met de voorbereidingen op de aankomende wetgeving.

Naar de NIS2 zelf-evaluatie tool

Relevante links

Wat gaat de NIS2-richtlijn betekenen voor jouw organisatie?

Stel jouw vragen over NIS2 via de DTC Community

Bekijk het NIS2-webinar

 

Bron: Digital Trust Center

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken