Nieuws | MKB Cyber Campus

City deal vergroot digitale weerbaarheid agrarische sector

Leeuwarden werkt samen met LTO Noord, Triple Dairy, ROC Friese Poort, ROC Friesland College en de MKB Cyber Campus in een ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Het doel is om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. In heel Nederland werken steden, departementen, private partijen, kennisinstellingen, enzovoort samen in City Deals. Deze deals streven ernaar de groei, innovatie en leefbaarheid in stedelijke gebieden te vergroten.

Agrarische sector
In de agrarische sector in Fryslân neemt digitalisering in een rap tempo toe. De ‘Internet of Things’, smart farming en de mogelijkheid om grote delen van boerenbedrijven digitaal aan te sturen, zorgen voor ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd brengt dit ook nieuwe risico’s met zich mee. Wat je kunt aansturen via het internet moet je ook goed beveiligen, want ook een boerenbedrijf kan gehackt worden. Dit risico staat bij weinig agrariërs hoog op de agenda, terwijl de digitale dreiging toeneemt.

Informeren en wapenen
Om agrariërs in Fryslân beter te informeren en te wapenen tegen de gevaren van cyberaanvallen, hebben de partners van de City Deal vier werkpakketten uitgewerkt. Samen moeten die de digitale weerbaarheid in de komende twee jaar op het juiste niveau brengen.

Dit zijn die vier werkpakketten:

 1. Cyber To Go Roadshows
  Een Cyber To Go Roadshow is een evenement waarin de weerbaarheid van de ondernemers wordt vergroot. Boerenbedrijven worden digitaal onder de loep genomen, waarna er advies op maat wordt gegeven. Na deze sessies is de ondernemer zich bewust welke risico’s er zijn op het gebied van cyber security.
 2. De boer van de toekomst
  In dit pakket wordt speciaal voor de agrarische opleidingen in Noord-Nederland gekeken waar en hoe informatiebeveiliging/cybersecurity een rol kan krijgen in de praktijkopleidingen. Zo neemt Triple Dairy deze informatie mee in haar onderwijs voor de melkveehouderij.
 3. De leverancier Centraal
  In dit werkpakket worden actief leveranciers van software/hardware/IOT specifiek voor de landbouw benaderd en wordt onderzocht in hoeverre hun producten/diensten cyberproof zijn.
 4. Opleiden erfbetreders LTO Noord ‘train de Trainer’
  In dit werkpakket worden de adviseurs van LTO Noord opgeleid om hun achterban goed te kunnen ondersteunen als het op cyberweerbaarheid aan komt.

Planning

De laatste weken van 2020 gaan de leerlingen van het Friesland College en de ROC Friese Poort letterlijk de boer op met een nieuw ontwikkelde IT Scan. Zij meten snel de digitale veiligheid van een boerenbedrijf is. De boeren krijgen hierna advies hoe zij hun bedrijf beter kunnen beveiligen. Op basis van enkele tientallen scans wordt de inhoud van de Cyber To Go Roadshows bepaald.

In het eerste kwartaal van 2021 starten we met de Cyber To Go Roadshows. Daarnaast worden de leveranciers van agrarische software en hardware aangeschreven.

In het tweede kwartaal van 2021 worden de erfbetreders opgeleid. Vanaf dat moment kunnen zij tijdens hun bezoeken ook adviseren over cyberveiligheid.

Na de zomervakantie (derde kwartaal) starten de praktijkmodules cyberveiligheid op agrarische opleidingen op basis-/mbo-/hbo-niveau.

Digitaal weerbaar nieuws Nieuws

Zoeken