Beste jongerenwerker,

Vanuit het project Weerbare jeugd organiseert het RIEC Noord op donderdag 18 februari 2021  een webinar over het belang van online platformen in relatie tot het werken met jongeren In dit webinar deelt dr. J. (Jeroen) van den Broek zijn ervaringen en inzichten.  Henk van Ee neemt de deelnemers mee in de online zoekmogelijkheden. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Ja, ik ben aanwezig bij het webinar

Datum: 18 februari 2021
Tijdstip:     13.30 – 16.30 uur
Locatie:     Microsoft Teams

Wat kun je verwachten

Samen met de deelnemers van het webinar verkent Jeroen van den Broek waarom het voor professionals die met jongeren werken van essentieel belang is ook online actief te zijn. Social media vormen voor jongeren namelijk een dusdanig belangrijk onderdeel van hun belevingswereld, dat zij het onderscheid tussen on- en offline eigenlijk allang niet meer zien. Platformen als Instagram, YouTube en Snapchat blijken een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van een zekere straatcultuur. Online performances zijn van grote invloed op wat er op straat gebeurt en vice versa. Aan de hand van actuele casuïstiek neemt Jeroen van den Broek de deelnemers mee in de online wereld van(kwetsbare) jongeren en laat hij zien waarom deze wereld voor jongerenwerkers van essentieel belang is voor het begrijpen en doorgronden van wat er speelt in hun leven. We verkennen met elkaar hoe je als jongerenwerker social media kunt inzetten om aan te sluiten bij de belevingswereld van deze jongeren.

Henk van Ee

Aansluitend zal Henk van Ee de deelnemers meenemen in de wereld van online zoekmogelijkheden. Henk van Ee is docent information Security aan de Saxion Hogeschool Apeldoorn, Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan dit webinar. Dat kan via de link in de uitnodigingsmail.

Hopelijk zien en/of horen we je op 18 februari 2021!

Lees hier meer over het webinar