MKB Cyber Campus aanwezig bij webinar De ondernemer draait door

Home » Recente berichten » MKB Cyber Campus aanwezig bij webinar De ondernemer draait door

Op donderdag 29 april 2021 is het zover: van 20:00 tot 21:00 uur vindt de volgende editie plaats van de cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’ vanuit de Boeren-Box in Groningen. In deze talkshow gaat het om: cybercrime risico’s in de agrarische sector. In de agrarische sector neemt digitalisering in een rap tempo toe. De ‘Internet of Things’, smart farming en de mogelijkheid om grote delen van boerenbedrijven digitaal aan te sturen, zorgen voor ongekende mogelijkheden. Tegelijkertijd brengt dit ook nieuwe risico’s met zich mee, denk alleen maar aan de steeds duurder wordende apparatuur. Wat je kunt aansturen via het internet moet je ook goed beveiligen, want ook een boerenbedrijf kan gehackt worden. Dit risico staat bij weinig agrariërs hoog op de agenda, terwijl de digitale dreiging toeneemt.

In gesprek met de tafelgasten

Onder leiding van presentator Kevin van den Berg gaan we met onze gasten verder in op dit onderwerp. Met burgemeester Roger de Groot (De Wolden), tevens voorzitter van het Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, gaan we onder andere in op preventie en samenwerking in de strijd tegen cybercriminaliteit. Burgemeester Sybrand Buma (Leeuwarden) zal de City Deal toelichten, die als doel heeft om agrariërs in Fryslân beter te informeren en te wapenen tegen de gevaren van cyberaanvallen.

En we praten met agrarische ondernemers, CRV, LTO, VNO-NCW MKB en de MKB Cyber Campus over de risico’s die je als ondernemer loopt en de maatregelen die je zelf kunt treffen. Hoe pak je dat het beste aan? Met welke kosten moet je rekening houden? En wat levert het op?

Aanmelden

Zorg dat je erbij bent op 29 april. Deelname is gratis. Op www.deondernemerdraaitdoor.nl vind je alle informatie en kan je je aanmelden om live mee te praten.