Verhoog als ondernemer je cyberweerbaarheid. Als MKB-ondernemer loop je het risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Maar wat kun je eraan doen? Hoe kun je als ondernemer je digitale weerbaarheid vergroten? De MKB Cyber Campus is dé plek waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen bouwen aan digitale weerbaarheid voor het MKB. Hieronder zie je welke dienstverlening op het gebied van cybersafety beschikbaar is in de provincie die je zojuist hebt geselecteerd.

Dienstverlening
Servicecentrum Prijs op aanvraag
Omschrijving
Ons servicecentrum is het contactpunt voor alle MKB-organisatie voor het stellen van vragen, het delen van ervaringen en opvragen van specifieke informatie, het melden van cyberaanvallen. Het contactpunt maakt gebruik van meerdere kanalen (telefoon, website, WhatsApp). Alle vragen, ervaringen, klachten etc. worden geregistreerd. Op deze wijze bouwen we  aan de opbouw van kennis en bewaken we de afhandeling van vragen, klachten etc.

Kenmerken
 • Gebruik maken van meerdere kanalen (telefoon, mail, WhatsApp, website (FAQ), eventueel later chat
 • Meldpunt voor cyber incidenten (incidenten worden geregistreerd in database).
 • Eerste hulp bij incidenten (intake), bij problemen contact met 2e
 • Kennisbank (beschikbaar via direct contact en via FAQ)
 • Via het service center melden we Nieuws & Alerts
 • Bij informatievraag over specifieke diensten/opleidingen doorverwijzing naar (lokale) geaccrediteerde producten/diensten
Doelgroep MKB-medewerkers van (deelnemende) Noord Nederlandse MKB-bedrijven
Cybersafety awareness sessies Prijs op aanvraag
Omschrijving
Bewustzijns sessies verzorgd door professionals en mbo-studenten.  Tijdens zo’n bijeenkomst komt onder andere het volgende aan de orde: de kwetsbaarheid en de kenmerken van onveilige WiFi-netwerken en hoe deze te beveiligen, de kwetsbaarheid van de mobiele telefoon, de kwetsbaarheid van apparaten zoals webcams, en het belang van sterke wachtwoorden. De bijeenkomsten zijn interactief en praktisch van aard.

Kenmerken
 • Interactieve sessies
 • 1e kennismaking voor bedrijven met cybersecurity.
 • Vorm kan afhangen van omvang, soort en voorkennis van de doelgroep.
Doelgroep Deze sessies zijn bestemd bedrijven, branche- en beroepsverenigingen, en organisaties zoals MKB-Noord en VNO/NCW
Cyber safety scans Prijs op aanvraag
Omschrijving
Organisaties kunnen hun digitale weerbaarheid laten toetsen via een safety scan. Tijdens de audit wordt een aanval op de processen van de organisatie gesimuleerd en wordt de weerbaarheid vastgesteld. De scan maakt in korte tijd de relevante kwetsbaarheden inzichtelijk, resulteert in een praktische to-do-lijst met afgewogen prioriteiten.

Kenmerken
 • De scan kijkt naast techniek ook naar het menselijk handelen.
 • Onder andere de volgende aspecten komen aan de orde: beveiliging van websites, webshops, mobiele devices, toegang tot vertrouwelijke informatie, CEO- fraude, phishing mails, fysieke toegang tot bedrijfsruimtes, kwetsbaarheid voor cyberaanvallen, wachtwoordgebruik, de omgang met phishing mails, datalekken via laptops et cetera.
 • De scan houdt rekening met de typologie van het bedrijf.
Opleidingen, trainingen en workshops Prijs op aanvraag
Omschrijving
Voor Mkb bedrijven is het noodzakelijk om hun werknemers te trainen op de risico’s binnen het cyberdomein. Ons curriculum is hierop ontwikkeld, we hebben een uitgebreid training aanbod. Ons uitgangspunt is dat het ervaren en doen meer effect heeft dan het overdragen van kennis.

Naast de trainingen voor het MKB ontwikkelen we ook modules op gebied van Cyber voor studenten. Deze trainingen zijn ontwikkeld met de Roc’s Friese Poort en Friesland college.

 • Het curriculum is ontwikkeld gericht op mens, organisatie en techniek
 • Opleidingen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen
  • Regulier MBO
  • Commercieel
   • Gericht op IT-specialisten
   • Non-IT specialisten (cybersecurity for non-cybersecurity specialisten)
Meer informatie?