Congres: Cyber to Go XXL (30 september, Leeuwarden)

Home » Recente berichten » Congres: Cyber to Go XXL (30 september, Leeuwarden)

Het Platform Veilig Ondernemen (PVO), de Stichting Cybersafety Noord-Nederland, en de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Grou en de Zwette nodigt alle ondernemers uit om bij dit cybercongres aanwezig te zijn.

Het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het winkelgebied en bedrijventerreinen Grou en de Zwette wordt maandag 30 september gecertificeerd met een 1e certificaat (Basis Samenwerken) en 4e certificaat (Continue Samenwerken). In het project werken ondernemers nauw samen met de gemeente Leeuwarden, politie en brandweer aan de thema’s schoon, heel en veilig.

Gratis Cybercongres ´Cyber to go XXL’
Na de uitreiking staat de bijeenkomst in het teken van het thema cybercrime. Veel ondernemers hebben behoefte aan informatie over dit onderwerp. De digitale samenleving rukt op en veiligheid van informatie, betalingen en dergelijke is essentieel.
Meld je aan voor Cybercongres ´Cyber to Go XXL´

Locatie:
Adres: There, Heliconweg 60, 8914 AT Leeuwarden

Programma:
17.30 uur:
Inloop met buffet

18.15 uur:
Opening
Opening door de dagvoorzitter, Roger de Groot, burgemeester gemeente
De Wolden en voorzitter PVO Noord Nederland
Uitreiking 1e certificaat (Basis Samenwerken) KVO Grou en 4e certificaat
KVO Zwette (Continue Samenwerken) aan de burgemeester, politie, brandweer en ondernemers

18.30 uur:
Introductie cybercongres door burgemeester Sybrand Buma

18.40 uur: Sprekers
Specialist politie: benadrukken risico’s
Cybersafety4u (Henk van Ee): de menselijke factor
Jurjen Greben (ondernemer): ervaringsverhaal

19.45 uur: Pauze
20.00 uur:
Workshops
Cyber to Go (studenten Friese Poort) met interactieve demo’s over ondermeer onveilige wifiverbindingen, hacken van een webcam en het veilig omgaan met wachtwoorden. Daarnaast staat er een mooie cyber challenge voor je klaar

Cyberescaperoom: laagdrempelig en spelenderwijs kennis opdoen op het gebied van cybersecurity

MKB-crisisgame

Informatiemarkt

Preventietruck en de cyberescapecaravan met diverse demo’s en informatie

Stands van Friese Poort (o.a. boefproof maken van je telefoon door studenten), Cybersafety4U en de Cybercampus

22.00 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter