Studenten NHL Stenden starten afstudeeropdracht cybercrime

Home » Recente berichten » Studenten NHL Stenden starten afstudeeropdracht cybercrime

Studenten buigen zich over de rol van burgers bij het tegengaan van cybercrime. Op 3 februari zijn 5 studenten van de onderwijs-instelling NHL Stenden gestart met een afstudeeropdracht bij de MKB Cyber Campus. Binnen het afstudeertraject waaraan ook de Politie Noord-Nederland deelneemt wordt onderzocht hoe burgers kunnen bijdragen aan de opsporing, verstoring en preventie van cybercriminaliteit.

De studenten buigen zich over vraagstukken die gaan over de informatiebehoefte van de autoriteiten op het gebied van cybercriminaliteit, de juridische gevolgen en compliance issues.
Ook buigen studenten zich over de vraag welke openbare digitale bronnen gebruikt kunnen worden. Verder gaan de studenten werken aan een normeringsvraag: wat is ‘normaal’ digitaal gedrag op een bedrijfsterrein in een bepaalde sector.

De 5 studenten van NHL Stenden vormen de eerste lichting HBO-afstudeerders aan de MKB Cyber Campus. Zij geeft hiermee invulling aan haar doelstelling om als leerwerkbedrijf MKB-ondernemers te helpen om meer weerbaar te worden voor cybercriminaliteit. Nienke Hoeksema van MKB Cybercampus, legt uit: “onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke pijlers in het waarmaken van deze doelstelling.